Casos d’ús

Sectors

Hospitals i Institucions Sanitàries

Amalfi ajuda els hospitals a millorar els indicadors de qualitat i resultats actuant en dues àrees:

  • Reduïnt els temps d’espera a Urgències.
  • Disminuint els riscos de retorn i reingrés.

Agències de Salut

Les agències de salut i serveis territorials poden fer servir Amalfi per obtenir millores substancials:

  • Garantint equitat, qualitat i accessibilitat a la planificació territorial.
  • Predient l’evolució d’estats de pacients per tal d’establir polítiques i programes de salut.

Mútues i asseguradores

Les mútues i asseguradores poden augmentar l’eficiència amb la tecnologia d’Amalfi:

  • Augmentant la satisfacció del client.
  • Preveient l’evolució d’estats de salut dels pacients.
  • Predient les durades d’incapacitat temporal per contingència comuna.

Les nostres
solucions

 

Gestió de RR.HH.

La gestió de recursos humans al sector sanitari és una tasca complexa, a causa de l’absentisme, l’especialització dels llocs de treball i els pics de treball inesperats. ARUM ofereix prediccions per a planificar millor i gestionar les baixes laborals.

 

Gestió d’Informació Clínica

Les eines de gestió disponibles fins ara per a les institucions sanitàries no han estat desenvolupades específicament per al sector.

Gestió de Departaments d'Urgències

La congestió als serveis d’Urgències és un problema greu i encara no resolt, que afecta tant a personal sanitari i gestors com a pacients. Les solucions existents suposen un esforç massa elevat per a l’obtenció de dates i/o són excessivament costoses.

Gestió territorial

Les agències sanitàries territorials i les organitzacions multi-centre han de veure i entendre els fluxos de pacients en el sistema i l’ús que fan dels recursos. ALOE permet a planificadors i gestors asignar recursos i esforços a les àrees on tindran més impacte.

 

Predicció de Reingressos Hospitalaris

La ràtio de reingrés és un indicador del nivell de servei d’un hospital que també té un impacte important en els costos. Històricament, però, els gestors no han tingut solucions per a calcular-lo de manera senzilla i amb resultats fiables.

Marketplace de llits hospitalaris

Quan s’ha de derivar un pacient a un altre hospital o centre, els professionals comencen un llarg procés, amb alta probabilitat d’errors, per trobar un llit en un centre associat. MINT és una aplicació (en mòbil i web) que permet tramitar les derivacions de manera ràpida i segura, reduïnt el temps d’espera del pacient, la càrrega de treball del personal sanitari i els errors administratius.

 

Gestió de RR.HH.

La gestió de recursos humans al sector sanitari és una tasca complexa, a causa de l’absentisme, l’especialització dels llocs de treball i els pics de treball inesperats. ARUM descobreix patrons i presenta prediccions per a planificar millor i gestionar les baixes laborals.

 

Avaluació de la complexitat dels pacients

Descobrir patrons d’associacions de malalties pot ajudar identificar poblacions de pacients potencialment en risc. ANIS ajuda a entendre la complexitat real de la població per a una millor prevenció i millora dels resultats clínics.

 

Gestió Territorial

Les agències sanitàries territorials i les organitzacions multi-centre han de veure i entendre els fluxos de pacients en el sistema i l’ús que fan dels recursos. ALOE permet a planificadors i gestors asignar recursos i esforços a les àrees on tindran més impacte.

 

Gestió de risc de reingrés

Els reingressos són un indicador de qualitat crític per a hospitals i un risc d’empitjorament per als pacients. La predicció amb ROSE de la probabilitat de reingrés de pacients permet als gestors sanitaris implementar mesures proactives eficients molt precises. ROSE els estalvia costos i permet millorar la qualitat del tractament.

 

Optimització de fluxos a Urgències

La congestió i els elevats temps d’espera són un problema universal als departaments d’urgències. APIS utilitza models predictius amb les dades de salut per anticipar, al punt de triatge, el camí que seguiran els pacients, els riscos que presenten i si els caldrà hospitalització.

 

Marketplace de llits hospitalaris

Quan s’ha de derivar un pacient a un altre hospital o centre, els professionals comencen un llarg procés, amb alta probabilitat d’errors, per trobar un llit en un centre associat. MINT és una aplicació (en mòbil i web) que permet tramitar les derivacions de manera ràpida i segura, reduïnt el temps d’espera del pacient, la càrrega de treball del personal sanitari i els errors administratius.

 

Documentació

Les Solucions d’Amalfi Analytics.
Breu resum de les nostres solucions.

Amalfi Analytics per a Hospitals.
Com ajudem els hospitals i institucions sanitàries.

Cas Pràctic: CatSalut.
CatSalut implementa Amalfi per a la gestió territorial.

Qui som

Sorgits inicialment com una spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Barcelona, a Amalfi hem desenvolupat els nostres productes conjuntamente amb hospitals de renom i agències governamentals.

Un equip amb àmplia experiència en Intel·ligència Artificial i al sector Salut

Contacteu-nos