1. Amalfi
  2. /
  3. Projectes

Alguns dels nostres projectes

Hem desenvolupat i provat els nostres productes amb agències i hospitals de renom. Aquí hi ha alguns exemples. Per veure altres casos i obtenir estimacions de resultats, no dubteu en contactar-nos directament.

Servei Català de la Salut (CatSalut) - Amalfi

Servei Català de la Salut (CatSalut)

Cas pràctic

Amb ALOE, CatSalut ha dotat d’autonomia als planificadors per analitzar fluxos anòmals de pacients per processos en tot el territori i poder efectuar una millor adequació de recursos.

Sant Pau utiliza MINT para agilizar los traslados de pacientes a sus centros asociados de atención intermedia

Hospital de Sant Pau

Cas pràctic
  • Sant Pau utilitza MINT per agilitzar els trasllats de pacients als seus centres associats d’atenció intermèdia, buscant i confirmant la disponibilitat de llits de manera ràpida i eficient.

Institut Català de la Salut

Cas pràctic

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha efectuat un estudi amb el producte ANIS per analitzar la comorbilitat de pacients amb pluripatologia crònica I per millorar els protocols.

La Unió Catalana d’Hospitals

Cas pràctic

La Unió ha estat el promotor per al pilotatge d’ARUM a diversos centres, per millorar la gestió de RR.HH., concretament pel què fa a absentisme.

Consorci de Salut i Social de Catalunya

Cas pràctic

El Consorci ha estat el promotor per al pilotatge d’ARUM a diversos centres, per millorar la gestió de RR.HH., concretament pel què fa a absentisme.

Parc de Salut Mar

Cas pràctic

El Parc de Salut Mar participa en un pilot multicèntric amb ARUM per gestionar la disponibilitat de professionals en casos de risc d’absentisme quantificats.

Hospital de Sant Pau

Cas pràctic
  • Sant Pau co-desenvolupa una plataforma predictiva per al suport a la decisió al punt de triatge d’Urgències, anticipant riscos i requisits d’ingrés.
Sant Pau utiliza MINT para agilizar los traslados de pacientes a sus centros asociados de atención intermedia

Hospital de Sant Pau

Cas pràctic
  • L’hospital de Sant Pau participa en un pilot multicèntric d’ARUM per gestionar la disponibilitat de professionals en casos de risc d’absentisme quantificats.