1. Amalfi
 2. /
 3. Sectors
 4. /
 5. Hospitals

Amalfi Analytics per a

Hospitals i Institucions Sanitàries

Hospitals, centres de salut, sociosanitaris i altres institucions sanitàries tenen greus problemes de càrregues de treball que poden arribar a col·lapsar el servei. Actuant a nivell de gestió es poden resoldre diverses causes d’aquesta saturació.

Existeixen tres àrees a on es pot actuar per reduir el problema amb un impacte immediat:

Temps d’espera a Urgències

Predicción de absentismo no planificado

Gestió predictiva de l'absentisme

Risc de retorn i reingressos

Amalfi ajuda hospitals, serveis sociosanitaris, centres de salut i centres d’atenció primària a millorar en aquestes àrees de manera fàcil i ràpida amb eines de gestió basades en algoritmes de Machine Learning.

Com millorar

en aquestes àrees

Temps d’espera a Urgències

 • Anticipant pics d’activitat i risc de congestió.
 • Predint necessitats de recursos a Urgències i d’hospitalització a planta.
 • Facilitant la recerca i assignació de llits a centres associats en cas de trasllats.

Gestió predictiva de l’absentisme

 • Disposant de prediccions ajustades, del número de baixes no planificades, per categoria professional, servei i torn.
 • Casant aquestes prediccions amb necessitats de cobertura a curt i a llarg termini.
 • Millorant les condicions de planificació (a curt) y de contractació (a llarg).

Risc de retorn i reingressos

 • Proporcionant una visió precisa dins de cada GRD, per tractar subgrups de pacients de manera diferent.
 • Anticipant el risc de reingrés i retorn, així com l’impacte potencial d’accions preventives.

Solucions per a hospitals

Optimització de fluxos a Urgències

Gestió de RR.HH.

Atenció a pacients amb risc de reingrés