1. Amalfi
  2. /
  3. Sectors
  4. /
  5. Mútues i Asseguradores

Amalfi Analytics per a

Mútues i Asseguradores

Les mútues i companyies asseguradores disposen d’una gran quantitat de dades. Amb algoritmes avançats com els d’Amalfi, poden obtenir resultats i prediccions per ajudar la presa de decisions que abans eren impossibles d’aconseguir.

Hi ha tres àrees clau per a mútues i asseguradores on millores específiques impliquen millores de resultats:

Satisfacció del client

Previsió d’evolució de condicions - Reducció de costos

Gestió d’absentisme

Amb Amalfi, les mútues i asseguradores poden millorar l’eficiència en aquestes tres àrees mitjançant les nostres eines de gestió basades en algoritmes de Machine Learning.

Com obtenir millores

en aquestes àrees

Satisfacció del client

  • Reduint el temps d’espera a Urgències.
  • Reduint el risc de retorn.

Previsió d’evolució d’estats de salut (especialment en cronicitat)

  • Efectuant accions en subgrups de pacients amb determinades condicions – basat en la previsió de trajectòries.

Predicció de durades d’incapacitat temporal per contingència comuna

  • Predient la durada per a cada baixa.
  • Predient el risc (per a cada baixa) de sobrepassar el promig de durada esperat, per així efectuar accions a priori en grups reduïts de pacients.

Les nostres solucions per a mútues i asseguradores

Gestió del risc de reingrés

Avaluació de complexitat dels pacients

Gestió de RR.HH.