1. Amalfi
  2. /
  3. Sectors
  4. /
  5. Serveis Nacionals de Salut

Amalfi Analytics per a

Agències Territorials i Serveis Nacionals de Salut

Els serveis de salut i els equips territorials han d’accedir a indicadors clau de manera ràpida i veure resultats correctes i actuals per tal de planificar serveis i d’establir polítiques i programes de salut, especialment en els casos de malalties cròniques.

Hi ha dues àrees on es pot actuar a nivell de gestió per millorar els indicadors, amb una implantació immediata:

Equitat, qualitat i accessibilitat en la planificació territorial

Previsió d’evolució d’estats de salut, especialment en cronicitat

Amalfi ajuda a complir aquests objectius, millorant els indicadors i amb temps de realització molt curts amb eines de gestió basades en algorismes avançats de Machine Machine Learning.

Com millorar

en aquestes àrees

Equitat, qualitat i accessibilitat en la planificació territorial

  • Detectant fluxos de pacients dins el territori.
  • Identificant diferències entre pacients atesos en zones diferents.
  • Visualitzant la situació per a la població general o colectius específics.

Previsió d’evolució d’estats de salut

  • Elaborant trajectòries temporals típiques per a pacients amb un determinat problema de salut.
  • Descubrint riscos específics per a grups de pacients que suposen empitjorament i/o costos elevats.

Les nostres solucions per a serveis nacionals de salut

Trajectòries i complexitat dels pacients

Gestió territorial