Gestió d’Informació Clínica

Les eines de gestió disponibles fins ara per a les institucions sanitàries no han estat desenvolupades específicament per al sector.

ANIS d’Amalfi Analytics permet identificar grups diferents de pacients amb condicions similars per aplicar mesures diferents i optimitzar recursos i minimitzar despeses, centrant-se sempre en els aspectes clínics de la gestió.

Beneficis

 • Visibilitat de la complexitat real amb patrons en procesos crònics, amb informació i correlacions que el clustering tradicional no pot mostrar.
 • Inclusió de comorbilitat i polimedicació com variables, identificades i mostrades als resultats.
 • Visió de trajectòries de pacient dins de grups de procés.
 • Fàcil implementació, ja que utilitza dades existents al vostre Data Warehouse.
 • Aprenentatge en base a les dades de l’organització: el model de Machine Learning proporciona resultats realistes i ajustats al vostre cas concret.
 • Millora dels resultats clínics.

Característiques

 • Filtres personalitzables basats en les vostres dades.
 • Associacions per visualiltzar els grups de malalties de forma ràpida i fàcil.
 • Mapa visual de trajectòries, amb l’evolució de les malalties complexes.
 • Clustering avançat per identificar grups de pacients amb patrons similars amb un nivell de detall que l’estadística tradicional no permet.
 • Predicció de risc en funció de les variables disponibles a l’organització.
 • Disponibilitat offline amb resultats emmagatzemables.
 • Model webservice (via una interfície web) garantint accés permanent i una instal·lació més senzilla.
 • Protecció de dades garantida, d’acord amb la legislació vigent (incloent RGPD de la UE).

Fitxa de producte

Gestió de la Informació Clínica – ANIS