Gestió RR.HH.

La gestió de recursos humans al sector sanitari és altament complexa perquè, a la necessitat de gestionar les baixes laborals, s’hi afegeix l’especialització dels llocs i els pics inesperats de treball, de manera que una millora en la gestió de l’absentisme per millorar la planificació té un impacte positiu molt important.

ARUM d’Amalfi Analytics proporciona models predictius d’absentisme amb les dades existents a l’organització. ARUM utilitza innovadors algoritmes d’intel·ligència artificial i Machine Learning per analizar les dades de les baixes i predir baixes futures, de manera que es poden prendre mesures preventives per millorar la planificació de RR.HH. i reduir despeses dràsticament.

Beneficis

 • Reducció de l’absentisme.
 • Disminució de la sinistralitat.
 • Facilitat de seguiment de l’evolució.
 • Anticipació de cobertures.
 • Reducció de despeses.
 • Reducció de càrrega administrativa.
 • Model ajustat a les dades reals de l’organització.

Característiques

 • Multicentre: ARUM pot instal·lar-se en diversos centres, a nivell de grup o a nivell territorial.
 • Fàcil interpretació i visualització, amb quaderns de comandament clars i intuïtius.
 • Filtres disponibles per a totes les variables de les dades de l’organització.
 • Seguiment de baixes en curs i registre d’accions.
 • Possibilitat d’integració amb altres eines.
 • Sempre actualitzat.
 • Protecció de dades garantida, d’acord amb la legislació vigent (incloent RGPD de la UE).
 • Desplegament com a SaaS.

Fitxa de producte

Gestió de Recursos Humans – ARUM