Anàlisi i millora
en la gestió de
Recursos
Humans

ARUM és una eina que ofereix prediccions en absentisme laboral per categoria professional, especialitat i lloc de feina.

Amb ARUM podràs conèixer la cobertura necessària del teu personal amb 15 o 30 dies d’antelació.

En circumstàncies tan difícils como la Covid19, que t’obliguen a gestionar els horaris dels professionals i a encaixar-los amb descansos necessaris, ARUM t’ofereix la cobertura que necessitaràs demà, la setmana que ve i a finals de mes.

Predir l’absentisme

 

ARUM utilitza innovadors algorismes d’Intel·ligència Artificial i Machine Learning per analitzar les dades de les baixes i predir baixes futures, de manera que es puguin prendre mesures preventives per millorar la planificació de RR.HH. i reduir les despeses significativament.

Beneficis

 • Reducció de l’absentisme.
 • Disminució de la sinistralitat.
 • Anticipació de cobertures.
 • Model adaptat a l’organització.
 • Seguiment de l’evolució.
 • Reducció de càrrega administrativa
 • Reducció de despeses.

Característiques

 • Multicentre: ARUM pot instal·lar-se en diversos centres, a nivell de grup o a nivell territorial.
 • Fàcil interpretació i visualització, amb quaderns de comandament clars i intuïtius.
 • Filtres disponibles per a totes les variables de les dades de l’organització.
 • Seguiment de baixes en curs i registre d’accions.
 • Possibilitat d’integració amb altres eines.
 • Sempre actualitzat.
 • Protecció de dades garantida, d’acord amb la legislació vigent (incloent RGPD de la UE).
 • Desplegament com a SaaS.

Fitxa de producte

Gestió de Recursos Humans – ARUM