1. Amalfi
 2. /
 3. Solucions
 4. /
 5. Gestió Territorial

Gestió Territorial

Les agències sanitàries i planficadors territorials, per implementar polítiques i programes sanitaris, han de poder entendre i explicar els fluxos de pacients al territori. Amb els mètodes tradicionals d’anàlisi, aquestes tasques suposen inversions molt elevades de recursos i temps, i per això acaben efectuant-se només ad-hoc.

ALOE d’Amalfi Analytics permet a gestors i planificadors detectar ràpidament fluxos inusuals o no protocolitzats de pacients i descubrir patrons per a cada grup, i així assignar recursos de manera eficient i desenvolupar programes basats en dades reals i significatives.

Beneficis

 • Visualització instantània de patrons diferencials de pacients en funció de l’àrea d’atenció.
 • Visualització amb alertes de les anomalies a la mobilitat dels pacients dins del territori.
 • Indicació de la intensitat d’ús dels recursos del territori.
 • Model ajustat a les dades de l’organització, i els resultats poden filtrar-se per diferents paràmetres per oferir als gestors les dades en el format que desitgin.
 • Implementació molt senzilla, perquè utilitza les dades existents al vostre Data Warehouse.
 • Visualització de les associacions de malalties per entendre el comportament dels diferents grups de pacients.

Sectors

Agències Terrtorials

Serveis Nacionals de Salut

Característiques

 • Filtres personalitzables basats en les dades de salut.
 • Diagrames de fluxos que mostren els moviments geogràfics de la població.
 • Patrons diferencials de problemes de salut en funció de si els pacients surten o no de llur área de referència.
 • Distribució per GDR, i es poden combinar grups de diagnòstic relacionats amb ús de recursos.
 • Visualització de grups de malalties que es presenten amb més força d’associació.
 • Georeferenciació dels fluxos de pacients.
 • Protecció de dades garantida, complint la legislació vigent (inclòs RGPD de la UE).

Fitxa de producte

Gestió Territorial – ALOE