C/ Llacuna 162-164 | 08018 Barcelona

Política de privacitat

AMALFI ANALYTICS S.L. i tot el seu personal es comprometen a complir amb el seu deure de secret i confidencialitat respecte a les dades facilitades i garanteix que s’apliquen les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva pèrdua, alteració involuntària o accés no autoritzat.

D’acord amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que AMALFI ANALYTICS S.L., amb domicili en carrer Roc Boronat (Edifici MediaTIC), 117, 08018, Barcelona, és el responsable del tractament de les seves dades personals.

FINALITAT I BASE DE LEGITIMACIÓ

Si vostè ja és client, les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les operacions de contractació de productes i/o serveis d’AMALFI ANALYTICS S.L. i facilitar els processos d’informació comercial, pressupost, comanda, lliurament, pagament, comptabilitat, etc., per la qual cosa la base jurídica d’aquest tractament és l’execució d’un contracte en el qual vostè forma part com a client.

Si encara no és client, les seves dades poden ser tractats amb la finalitat de facilitar-li informació o demostracions o proves de productes i/o serveis que ens ha sol·licitat o informació comercial o promocional per mitjans electrònics. En aquest cas la base jurídica d’aquest tractament serà el consentiment exprés que vostè manifesta en el moment de sol·licitar la informació, demostracions o proves, en facilitar un e-mail amb el seu nom, per a ser client d’AMALFI ANALYTICS S.L.

ÚS DE LES DADES I CONSERVACIÓ

Si no ens facilita les dades sol·licitades o no presta els consentiments sol·licitats, és possible que no es pugui satisfer la seva pretensió. En cap cas es prendran decisions automatitzades sobre la base de les seves dades, ni es confeccionaran perfils.

Les seves dades es conservaran fins a 6 anys després de l’última transacció comercial; o fins que sol·liciti la seva supressió, si vostè no és encara client.

DESTINATARIS DE LES DADES I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Les seves dades podran ser comunicats per obligació legal a administracions públiques, a entitats bancàries per a procedir al cobrament dels serveis, etc., únicament amb el propòsit de satisfer les finalitats indicades.

Si els nostres serveis i/o productes han de ser prestats o transportats fora de l’Espai Econòmic Europeu, és probable que hagi de realitzar-se una Transferència Internacional de Dades.

En aquestes situacions, AMALFI ANALYTICS S.L. garanteix l’aplicació de totes les mesures i controls necessaris per a garantir i protegir el tractament de les seves dades personals, com, per exemple: – Comunicació a països que, malgrat no formar part de la Unió Europea o l’Espai Econòmic Europeu, han estat considerats per la Comissió Europea com a països que disposen d’una normativa de protecció de dades que garanteix un nivell de seguretat similar a l’aplicable a Unió Europea.

DRETS

Vostè té dret a revocar en qualsevol moment, qualsevol consentiment que ens hagi atorgat i a accedir a la informació que tenim de vostè, a rectificar-la, a suprimir-la, a oposar-se al seu tractament, a sol·licitar la limitació del tractament o a demanar la portabilitat de les seves dades.

Per a això, tan sols precisa comunicar-ho mitjançant escrit signat, adjuntant una fotocòpia de qualsevol document oficial vàlid que acrediti la seva identitat (DNI, passaport…), dirigit a: AMALFI ANALYTICS S.L. carrer Roc Boronat (Edifici MediaTIC), 117 08018, Barcelona; Telèfon +34 665 321 426; E-mail: info@amalfianalytics.com. També té dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *