C/ Llacuna 162-164 | 08018 Barcelona

Política de privacitat

Política de privacitat. AMALFI ANALYTICS S.L. i tot el seu personal es comprometen a complir amb el seu deure de secret i confidencialitat respecte a les dades facilitades i garanteix que s’apliquen les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva pèrdua, alteració involuntària o accés no autoritzat.

D’acord amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que AMALFI ANALYTICS S.L., amb domicili en carrer Llacuna 162-164, 08018, Barcelona, és el responsable del tractament de les seves dades personals.

FINALITAT I BASE DE LEGITIMACIÓ

Si vostè ja és client, les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les operacions de contractació de productes i/o serveis d’AMALFI ANALYTICS S.L. i facilitar els processos d’informació comercial, pressupost, comanda, lliurament, pagament, comptabilitat, etc., per la qual cosa la base jurídica d’aquest tractament és l’execució d’un contracte en el qual vostè forma part com a client. Si encara no és client, les seves dades poden ser tractats amb la finalitat de facilitar-li informació o demostracions o proves de productes i/o serveis que ens ha sol·licitat o informació comercial o promocional per mitjans electrònics. En aquest cas la base jurídica d’aquest tractament serà el consentiment exprés que vostè manifesta en el moment de sol·licitar la informació, demostracions o proves, en facilitar un e-mail amb el seu nom, per a ser client d’AMALFI ANALYTICS S.L.

ÚS DE LES DADES I CONSERVACIÓ

Si no ens facilita les dades sol·licitades o no presta els consentiments sol·licitats, és possible que no es pugui satisfer la seva pretensió. En cap cas es prendran decisions automatitzades sobre la base de les seves dades, ni es confeccionaran perfils. Les seves dades es conservaran fins a 6 anys després de l’última transacció comercial; o fins que sol·liciti la seva supressió, si vostè no és encara client.

DESTINATARIOS DE LOS DATOS Y TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

Sus datos podrán ser comunicados por obligación legal a administraciones públicas, a entidades bancarias para proceder al cobro de los servicios, etc., únicamente con el propósito de satisfacer las finalidades indicadas.

Si nuestros servicios y/o productos tienen que ser prestados o transportados fuera del Espacio Económico Europeo, es probable que deba realizarse una Transferencia Internacional de Datos.

En estas situaciones, AMALFI ANALYTICS S.L. garantiza la aplicación de todas las medidas y controles necesarios para garantizar y proteger el tratamiento de sus datos personales, como, por ejemplo:

  • Comunicación a países que, a pesar de no formar parte de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo, han sido considerados por la Comisión Europea como países que disponen de una normativa de protección de datos que garantiza un nivel de seguridad similar a la aplicable en Unión Europea.

DRETS

Vostè té dret a revocar en qualsevol moment, qualsevol consentiment que ens hagi atorgat i a accedir a la informació que tenim de vostè, a rectificar-la, a suprimir-la, a oposar-se al seu tractament, a sol·licitar la limitació del tractament o a demanar la portabilitat de les seves dades.

Per a això, tan sols precisa comunicar-ho mitjançant escrit signat, adjuntant una fotocòpia de qualsevol document oficial vàlid que acrediti la seva identitat (DNI, passaport…), dirigit a: AMALFI ANALYTICS S.L. carrer Roc Boronat (Edifici MediaTIC), 117 08018, Barcelona; Telèfon +34 665 321 426; E-mail: info@amalfianalytics.com. També té dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control.

Dades de contacte

Web Map

Suscripció Newsletter

Logo Amalfi Analytics
Icona Localització oficines Amalfi C/ Llacuna 162-164 08018 Barcelona
Icona contacte per mail Amalfi info@amalfianalytics.com
Icona contacte telèfon Amalfi (+34) 936 636 314

AGRAÏMENTS

Amalfi Analytics pot desenvolupar millors productes gràcies al support d’ACCIÓ, CDTI i ENISA.