C/ Llacuna 162-164 | 08018 Barcelona          info@amalfianalytics.com

Anàlisi i gestió territorial

Anàlisi i gestió territorial. Les agències sanitàries i planficadors territorials, per implementar polítiques i programes sanitaris, han de poder entendre i explicar els fluxos de pacients al territori. Amb els mètodes tradicionals d’anàlisi, aquestes tasques suposen inversions molt elevades de recursos i temps, i per això acaben efectuant-se només ad-hoc.

ALOE d’Amalfi Analytics permet a gestors i planificadors detectar ràpidament fluxos inusuals o no protocolitzats de pacients i descobrir patrons per a cada grup, i així assignar recursos de manera eficient i desenvolupar programes basats en dades reals i significatives.

ALOE ajuda a identificar necessitats de recursos de salut al territori, i ho fa de forma continuada. Permet la planificació i ordenació de recursos de forma periòdica.

ALOE mostra una visualització instantània de patrons diferencials de pacients en funció de l’àrea d’atenció. Mostra alertes de les anomalies a la mobilitat dels pacients dins del territori.

ALOE ofereix una visualització de les associacions de malalties per entendre el comportament dels diferents grups de pacients.


Dades de contacte

Web Map

Suscripció Newsletter

Logo Amalfi Analytics
Icona Localització oficines Amalfi C/ Llacuna 162-164 08018 Barcelona
Icona contacte per mail Amalfi info@amalfianalytics.com
Icona contacte telèfon Amalfi (+34) 936 636 314

AGRAÏMENTS

Amalfi Analytics pot desenvolupar millors productes gràcies al support d’ACCIÓ, CDTI i ENISA.


Cas d'ús

Omple el formulari i descarrega’l al moment!