C/ Llacuna 162-164 | 08018 Barcelona          info@amalfianalytics.com

Clústers de pacients crònics complexes

Anàlisi exhaustiu, amb tècniques de clusterització d’innovadors algorismes d’Intel·ligència Artificial i Machine Learning, de pacients crònics i d’alta complexitat. Les eines de gestió disponibles fins ara per a les institucions sanitàries no han estat desenvolupades específicament per al sector.

ANIS d’Amalfi Analytics permet detectar patrons de complexitat de pacients crònics i patologies agudes. Analitza perfils de pacients, comorbiditats, associacions, procediments, tractaments associats i altres variables amb dades estructurades.

L’objectiu és la millora de la gestió assistencial i l’optimització de recursos des d’un punt de vista multidisciplinar amb dades de mortalitat, reingressos i estades mitges hospitalàries.

ANIS analitza totes les variables (RWD), a partir de dades estructurades, oferint una visió global de l’estat dels pacients, detectant els grups de més risc i facilitant el Benchmarking.

ANIS ofereix la visió de la complexitat real de la població a estudiar, facilitant ajustar protocols assistencials a partir del coneixement dels experts i dels resultats que aporta.

L’anàlisi amb ANIS permet descobrir patrons per a cada grup de pacients, facilitant així poder assignar recursos de manera més eficient i desenvolupar programes basats en dades reals i significatives.

ANIS ofereix associacions per visualitzar els grups de malalties de manera ràpida i fàcil.

L’anàlisi amb ANIS permet identificar diferents tipus de pacients amb el mateix diagnòstic, per a poder ajustar la pràctica clínica als diferents patrons de comorbiditats, explicar la diferència en resultats i valorar les necessitats reals dels pacients en cada organització o territori.


Dades de contacte

Web Map

Suscripció Newsletter

Logo Amalfi Analytics
Icona Localització oficines Amalfi C/ Llacuna 162-164 08018 Barcelona
Icona contacte per mail Amalfi info@amalfianalytics.com
Icona contacte telèfon Amalfi (+34) 936 636 314

AGRAÏMENTS

Amalfi Analytics pot desenvolupar millors productes gràcies al support d’ACCIÓ, CDTI i ENISA.


Cas d'ús

Omple el formulari i descarrega’l al moment!