C/ Llacuna 162-164 | 08018 Barcelona          info@amalfianalytics.com

Predictor d'activitat a Urgències

APISPredictor d’activitat a Urgències. La congestió i els alts temps d’espera són un problema universal als departaments d’Urgències. Apis utilitza models predictius amb les dades de Salut per anticipar, en el punt de triatge, el camí que seguiran els pacients, els seus riscos i si precisaran hospitalització.

APIS permet millorar els processos d’atenció, proporcionant una predicció fiable del temps i recursos necessaris per a la gestió planificada del servei d’urgències i per a la gestió centralitzada de llits. El personal sanitari pot accelerar determinats processos o anàlisis per tipus de pacient, i reduir esperes i anàlisis innecessaris.

APIS - Emergency Dep. activity predictor

Beneficis

  • Reducció dels temps d’espera, ja que prediu amb exactitud el risc d’ingrés i recursos necessaris per pacient.
  • Reducció de complicacions i despeses, ja que accelera el procés de triatge.
  • Augment dels nivells de satisfacció dels pacients.
  • Optimització de processos, tant en triatge com en tractaments, limitant les anàlisis i esperes.
  • Aprenentatge en base a les dades de l’organització: el model de Machine Learning proporciona resultats realistes i ajustats al cas concret de l’organització.
  • Fàcil implementació, ja que utilitza dades existents al vostre Data Warehouse.

Característiques

  • Sistema independent a nivell de centre.
  • Predicció per pacient de risc d’ingrés i necessitats de recursos.
  • Permanentement actualitzat gràcies als algoritmes de Machine Learning que ajusten les prediccions contínuament en base a les dades de cada centre.
  • Protecció de dades garantida, d’acord amb la legislació vigent (incloent RGPD de la UE).
APIS | Sol·licita una demo

Dades de contacte

Web Map

Suscripció Newsletter

Logo Amalfi Analytics
Icona Localització oficines Amalfi C/ Llacuna 162-164 08018 Barcelona
Icona contacte per mail Amalfi info@amalfianalytics.com
Icona contacte telèfon Amalfi (+34) 936 636 314

AGRAÏMENTS

Amalfi Analytics pot desenvolupar millors productes gràcies al support d’ACCIÓ, CDTI i ENISA.


Fitxa tècnica

Omple el formulari i descarrega-la al moment!